Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thu gom, xử lý rác thải nhựa, vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, từng bước thay đổi hành...


Ngày 13/4/2023, đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm trưởng đoàn cùng các phòng chuyên môn của huyện đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện các Chương...


Chiều ngày 13/4/2023, đồng chí Nông Quang Kế – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn...


Chiều ngày 12/4/2023, đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Sơn...


Chiều ngày 10/4/2023, đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Văn...