Thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức của UBND huyện Na Rì chi tiết tại...


Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức huyện Na Rì năm 2023 Chi tiết Quyết định tại đây, danh sách kèm...


Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức huyện Na Rì năm 2023 Chi tiết Thông báo, Danh sách kèm...


Thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo về công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2023 (chi tiết tại...


Thông báo kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Na Rì năm 2023 (chi tiết tại...


Sáng ngày 31/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023.           Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch...


Thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (chi tiết tại...


Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Na Rì năm 2023 (chi tiết tại...


Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Na Rì năm 2023 (chi tiết thông báo, danh sách tại...


Thông báo danh mục tài liệu ôn kỳ tuyển dụng viên chức huyện Na Rì năm 2023 (chi tiết tại đây) Cung cấp 02 Văn bản của vị trí thông tin tuyên truyền thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông...