Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Uỷ ban nhân dân huyện đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã trong kế hoạch năm 2023 và các xã thực hiện thôn nông thôn mới

( Cập nhật ngày: 13/10/2023 )

Chiều ngày 13/10, đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã trong kế hoạch năm 2023 và các xã thực hiện thôn nông thôn mới. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo và công chức phụ trách chuyên môn các xã trong kế hoạch năm 2023 và các xã có thôn thực hiện Thôn nông thôn mới.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm này huyện Na Rì bình quân đạt 11,6 tiêu chí, gồm: Xã đạt 19 tiêu chí (không); xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí có 3 xã (Côn Minh, Kim Lư và Cường Lợi); xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí có 12 xã và 01 xã đạt dưới 10 tiêu chí là xã Kim Hỷ. Có 02 xã đạt NTM, đó là: xã Kim Lư được công nhận năm 2017, xã Cường Lợi được công nhận năm 2021. Tuy nhiên qua rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025, xã Kim Lư và Cường Lợi không đạt một số tiêu chí như tiêu chí thu nhập, tiêu chí nghèo đa chiều không đạt. Nhưng theo hướng dẫn số 347/HD-VPĐP ngày 30/11/2022 của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thì 2 xã trên vẫn đạt chuẩn theo quy định (chưa đủ điều kiện để thu hồi quyết định công nhận).

Xã nông thôn mới năm 2023 thực hiện 04 xã, gồm: xã Côn Minh và Trần Phú thực hiện từ năm 2022, năm 2023 phấn đấu tăng thêm 2 xã Văn Lang và Liêm Thủy. Xã nông thôn mới nâng cao thực hiện xã Cường Lợi và duy trì xã Kim Lư.

Về thôn nông thôn mới, năm 2023 phấn đấu tăng thêm 10 thôn/6 xã, gồm: Thôn Nà Vạng và thôn Nặm Giàng, xã Đổng Xá; Thôn Nà Buốc và thôn Tham Không, xã Quang Phong; Thôn Khuổi Chang và thôn Nà Phai, xã Dương Sơn; thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ; thôn Vằng Khít, xã Lương Thượng; Thôn Nà Quáng và Bn Đâng xã Văn Vũ.

Tại cuộc họp, các xã đã báo cáo tiến độ và nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương; đồng thời cùng nhau thảo luận bàn cách tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Thanh Lộc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các xã khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực cùng nhau thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các thôn huy động phong trào chung bằng mọi nguồn lực, cố gắng phấn đấu mỗi thôn đạt từ 2-3 tiêu chí. Các xã phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 01 tiêu chí trở lên. 4 xã Côn Minh, Trần Phú, Văn Lang và Liêm Thủy trong lộ trình đạt nông thôn mới năm nay phấn đấu đạt từ 2 tiêu chí trở lên. Các địa phương cần cùng nhau tuyên truyền, không vi phạm pháp luật. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách công tácthực hiện xây dựng nông thôn mới. Các phòng chuyên môn của huyện tăng cường công tác rà soát các tiêu chí được phân công phụ trách, giúp các địa phương thực hiện đạt kế hoạch giao. Cùng với đó, các địa phương cần quan tâm thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn…/.

Ngọc Oánh