Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Lang

( Cập nhật ngày: 22/11/2023 )

Chiều ngày 22/11/2023, Đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Văn Lang.

Theo báo cáo của UBND xã Văn Lang cho thấy: Tính đến thời điểm này, trên địa bàn xã Văn Lang các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao. Thu ngân sách đã đạt trên 90%. Tuy nhiên, hộ nghèo, cận nghèo toàn xã còn chiếm trên 46%. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, xã đang triển khai thực hiện. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Các tiêu chí đã đạt, gồm: Tiêu chí số 1 – Quy hoạch; Tiêu chí số 3 – Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14 – Giáo dục & Đào tạo; Tiêu chí số 16 – Văn hóa; Tiêu chí số 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Các tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2 – Giao thông; Tiêu chí số 5 – Trường học; Tiêu chí số 8 – Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 10 – Thu nhập; Tiêu chí số 11 – Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 15 – Y tế; Tiêu chí số 17 – Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 19 – Quốc phòng & An ninh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của UBND huyện và xã đã thảo luận, trao đổi đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời cùng bàn cách tháo gỡ khó khăn, nhằm từng bước thực hiện đạt các tiêu chí trong chương trình nông thôn mới theo lộ trình cũng như 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Thanh Lộc – Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá cao kết quả đạt được của xã trong thời gian qua; đồng thời đề nghị xã Văn Lang cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông – xuân, chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm và chuẩn bị mọi điều kiện cho nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình quốc gia trên địa bàn; Giải ngân các nguồn vốn kịp tiến độ, đạt kế hoạch, từng bước tạo điều kiện  cho người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Sau đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một số mô hình Hợp tác xã trên địa bàn xã…/.

 Ngọc Oánh