Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thường trực HĐND giám sát tại Bộ phận một của, một cửa liên thông huyện

( Cập nhật ngày: 14/09/2023 )

Chiều ngày 14/9/2023, đoàn công tác của Thường  trực HĐND huyện do đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 01/01/2022 đến 30/7/2023 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Na Rì.

Theo báo cáo cho thấy, công tác cải cách hành chính nói chung và việc thực hiện quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông nói riêng trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo UBND huyện; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đều có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao; cơ sở vất chất và trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cơ bản đảm bảo theo yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức đến giao dịch và giải quyết hồ sơ hành chính; các thủ tục hành chính và quy định mức lệ phí được niêm yết, công khai, minh bạch; công tác hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ, giao trả kết quả giải quyết hồ sơ…

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/7/2023, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã tiếp nhận 29.023 hồ sơ. Sử dụng DVCTT toàn trình: Từ đầu năm đến ngày 21/8/2023 tiếp nhận trên 10.386 hồ sơ trong đó, số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp huyện là 189/257 = 73,5%; cấp xã là 75/114 = 65,8%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến  phát sinh hồ sơ trực tuyến là 24/24 đạt 100%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 849/888 = 95,6%, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến một phần là 541/1510 = 35,8%.

Tại buổi giám sát đã giành nhiều thời gian trao đổi thảo luận đánh giá về những kết quả cũng như những khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như: Đoàn giám sát kiến nghị với các cơ quan, tổ chức đoàn thể bố trí, sắp xếp lực lượng phù hợp để hỗ trợ hướng dẫn người dân trong lần đầu tiên nộp hồ sơ trực tuyến; việc triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên địa bàn, do phải thao tác nhiều bước, thanh toán bị lỗi nên người dân rất khó khăn để thực hiện

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đoàn đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở cán bộ công chức thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính đồng thời phối hợp với các phòng ban chuyên môn giải quyết hồ sơ sớm hẹn và đúng hẹn cho công dân, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ quá hạn; Tiếp tục thực hiện phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, của các tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện theo quy định. Đồng thời chỉ đạo đôn đốc các phòng chuyên môn, bộ phận trực một cửa và UBND các xã trực thuộc cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện khai thác thông tin, nộp hồ sơ thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh./.

Quốc Khánh