Ngày 19/5/2023, Chi cục Thuế huyện Na Rì phối hợp với Cục thuế tỉnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn...