Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Na Rì

( Cập nhật ngày: 20/07/2022 )

chi tiết Quyết định tại đây

chi tiết Biểu đính kèm tại đây