Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kiểm tra công tác cài cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” tại các xã: Côn Minh, Cư Lễ, Kim Lư và Cường Lợi

( Cập nhật ngày: 14/09/2023 )

           Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND  ngày 23/8/2023 của UBND huyện về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện về việc kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” năm 2023. Trong 2 ngày 13 và 14/9, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Na Rì do đồng chí Hoàng Văn Dương – Phó Trường Phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành đi kiểm tra tại các xã: Côn Minh, Cư Lễ, Kim Lư và Cường Lợi.

          Qua kiểm tra cho thấy: Công tác Cải cách hành chính đã được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương được nâng cao. Cơ chế một cửa hoạt động có hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức cá nhân với cơ quan Nhà nước, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ đã được nâng cao tinh thần trách nhiệm, không còn tình trạng trùng lặp hay bỏ sót nhiệm vụ. Tài chính công được công khai, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước đã đi vào hoạt động có hiệu quả, đã làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu giúp việc của từng ngành, chuyên môn.

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” được triển khai và thực hiện nghiêm túc trong cơ quan. Các đơn vị thôn, bản góp phần tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các chế độ chính sách… đều được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân. Tạo sự đồng thuận thống nhất, đoàn kết nhất trí, tin tưởng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân…

Sau khi kiểm tra tại các xã, đoàn kiểm tra đề nghị các xã cần thực hiện tốt các quy định về thực hiện các thủ tục hành chính; niêm yết đầy đủ công khai theo quy định; thực hiện tốt quy định về Công vụ và công tác thủ tục hành chính mức độ 3,4. Bộ phận một cửa cần tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện số hóa thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” tại đơn vị../.

 Ngọc Oánh