Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức chào cờ đầu tuần tháng tư

( Cập nhật ngày: 03/04/2023 )

Đúng 7h 30 phút, sáng thứ 2 ngày 03/4/2023 tại sân trụ sở HĐND – UBND huyện, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ Tổ quốc đã thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần.

Việc tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tuần nhằm tạo ý thức rèn luyện tác phong, chấp hành nghiêm túc giờ giấc và tinh thần làm việc sẵn sàng khi bắt đầu một tuần làm việc mới, thể hiện cụ thể hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối UBND huyện. Từ đó giáo dục truyền thống cách mạng, ý nghĩa thiêng liêng của việc chào cờ, hát quốc ca; nâng cao tinh thần yêu nước và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm chuyển biến trong nhận thức, thái độ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc, tạo nên một khí thế mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Oánh