Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

( Cập nhật ngày: 24/04/2023 )

          Sáng ngày 24/4/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để đánh công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nông Quang Kế – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện.

          Theo báo cáo đánh giá của tỉnh, Trong tháng 4, các địa phương tập trung trồng và chăm sóc cây trồng vụ xuân. Diện tích lúa đã hoàn thành 100% kế hoạch, cây ngô đạt 95% kế hoạch, cây thuốc lá đạt 108% kế hoạch, dong riềng đạt 73% kế hoạch… Phát triển đàn đại gia súc, đàn lợn đều vượt kế hoạch, đàn gia cầm đạt 95% kế hoạch. Đến ngày 15/4, diện tích rừng đã trồng 1.214ha, đạt 30% kế hoạch. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4 tăng 3,07% so với tháng trước, tăng 9,69% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 129,412 tỷ đồng, tăng 16,30% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 656 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh đạt 206,7 tỷ đồng, bằng 25% dự toán Trung ương giao, đạt 22% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững….

          Đối với huyện Na Rì các cây trồng cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch giao trong đó, diện tích vụ xuân đã thực hiện đạt 93,7% kế hoạch; cây ngô đã trồng đạt 98,8% kế hoạch; cây dược liệu hiện có 36 héc ta; diện tích trồng mới hồng không hạt LT1 là 54,45/5 héc ta đạt 108,9% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Na Rì đạt 202/304 tiêu chí/16 xã, bình quân tiêu chí mỗi xã đạt 12,6/19 tiêu chí/xã, phấn đấu tăng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Văn Lang, xã Liêm Thủy); tăng thêm 01 xã nông thôn mới nâng cao (xã Cường Lợi); duy trì xã nông thôn mới nâng cao (xã Kim Lư); số thôn đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 10 thôn. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tại 02 xã (xã Côn Minh, xã Trần Phú)và các thôn nông thôn mới tại các xã theo kế hoạch.

          Thu ngân sách đến thời điểm báo cáo được trên8,3 tỷ đồng, đạt 36,4%kế hoạch, chi ngân sách đạt 30,27% kế hoạch. Công nghiệp, quy hoạch, thương mại được chú trọng thực hiện. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yến Lạc giai đoạn 2021-2023 đã được phê duyệt. Quy hoạch chung các xã thực hiện theo đúng quy trình, tiến độ. Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục được thực hiện theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo tổ chức Chợ tình xã Xuân Dương với quy mô cấp huyện…

          Tại Phiên họp, lãnh đạo UBND các huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, đồng thời kiến nghị với tỉnh và sở, ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc phát sinh và bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia… Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội từ đầu năm đến nay và những nội dung cần triển khai trong thời gian tới.

          Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả của các sở ngành, các huyện thành phố đã đạt được trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung rà soát kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đầu tư theo thẩm quyền. Thực hiện tốt các nội dung phương án phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục chỉ đạo đăng ký tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19; quan tâm chú ý triển khai thực hiện, đặc biệt là 2k trong giai đoạn hiện nay; rà soát lại kịch bản phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra các điểm nóng về phá rừng xâm phạm rừng, cháy rừng và tập trung khắc phục kịp thời do gió lốc mưa lũ gây ra. Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các đơn vị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; các địa phương đơn vị đôn đốc các xã lập hồ sơ; đề nghị các ngành chuyên môn chi đạo thực hiện tốt các dự án, các tiểu dự án, đặc biệt là dự án 8. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thu chi ngân sách Nhà nước, phấn đầu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Có các giải pháp thiết thực để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân; tập trung thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, công tác dạy và học. Tiếp tục quan tâm đến các giải pháp đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo không để xảy ra điểm nóng và làm tốt công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn…/.

Quốc Khánh