Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Tổng dư nợ các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH huyện đạt hơn 400 tỷ đồng

( Cập nhật ngày: 30/05/2023 )

Tính đến thời điểm này, tổng dư nợ các chương trình cho vay của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Na Rì đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng hơn 12 tỷ đồng so 31/12/2022, tốc độ tăng trưởng hơn 3%.

Trong đó, dư nợ các chương trình đạt cao gồm: Dư nợ hộ nghèo hơn 142 tỷ đồng, tăng so với đầu năm hơn 14 tỷ đồng; chương trình cho vay hộ cận nghèo hơn 38 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 109 triệu đồng; chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn hơn 94 tỷ đồng; chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 33 tỷ đồng, tăng so với đầu năm  hơn 230 triệu đồng …Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt hơn 12,5 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt hơn 7,4 tỷ đồng. 

Từ nguồn vốn các chương trình cho vay đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương ../.

Diệu Thu