Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 6 khảo sát việc thực hiện các chế dộ chính sách đối với học sinh Mầm non, phổ thông trên địa bàn xã Văn Vũ

( Cập nhật ngày: 14/11/2023 )

Sáng ngày 14/11/2023, Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 6 đã tiến hành khảo sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh mầm non, phổ thông trên địa bàn xã Văn Vũ.

          *Theo báo cáo của Trường Mầm non Văn Vũ: Nhà trường có tổng số 10 nhóm lớp với 172 trẻ. Năm học 2022-2023: Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021. Số học sinh được thụ hưởng: Học kỳ I (4 tháng) với tổng kinh phí: 93 triệu đồng. Học kỳ II (5 tháng) với tổng kinh phí trên 116.800.000.

Chính sách đối với học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013. Số học sinh được thụ hưởng: Học kỳ I (4 tháng) là 01 trẻ với số tiền hơn 5. 200 nghìn đồng. Học kỳ II (5 tháng) là 01 trẻ với số tiền 6.460.000.

Chế độ, chính sách hỗ trợ trẻ em ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non: Số học sinh được thụ hưởng: Học kỳ I (4 tháng) là 137 trẻ với số tiền 87.680.000. Học kỳ II (5 tháng) là  138 trẻ với số tiền 110.400.000.

Năm học 2023-2024: Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/NĐ-CP, ngày 27/8/2021. Số học sinh được thụ hưởng:Học kỳ I (4 tháng) với số tiền trên 88 triệu 400 nghìn đồng.

Chính sách đối với học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013. Học kỳ I (4 tháng) là 01 trẻ, số tiền 6.260.000.

Chế độ, chính sách hỗ trợ trẻ em ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Học kỳ I (4 tháng) là 129 trẻ, kinh phí trên 82.300.000.

*Trường PTDT Bán trú Tiểu học Văn Vũ: Quy mô trường, lớp: Năm học 2022 – 2023, nhà trường có tổng 12 lớp học với 259 học sinh. Năm học 2023 – 2024 là 11 lớp học, 243 học sinh. Kết quả thực hiện các chế độ đối với học sinh:  Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016. Năm 2023 hơn 935 triệu đồng, số học sinh được hỗ trợ là 150 HS. Học kỳ I năm học 2023-2024: Tổng số học sinh được hỗ trợ là 139 HS với số tiền đã chi trả trên 785 triệu đồng.

Năm 2023, số tiền chi trả hơn 345 triệu đồng, đã chi trả: 263.700.000 đ. Số kinh phí còn tồn: 81.900.000 đồng.

Chính sách đối với học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013. Năm 2023 trên 23 triệu đồng; trong đó: Học kỳ II năm học 2022-2023: Tổng số học sinh được hỗ trợ là 03 HS, đã chi trả hơn 22 triệu đồng. Học kỳ I năm học 2023-2024 là: 400.578 đồng.

*Trường PTDTBT THCS Văn Vũ: Quy mô trường, lớp: Năm học 2022 – 2023, nhà trường có tổng 7 lớp học, với 158 học sinh. Năm học 2023 – 2024, nhà trường có tổng 6 lớp học, 193 học sinh. Kết quả thực hiện các chế độ đối với học sinh: Chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021. Học kỳ I năm học 2022-2023: Tổng số học sinh được hỗ trợ: học kỳ I năm học  2022-2023: 154 HS, tổng số kinh phí được cấp là 92.400.000 đồng, đã thanh toán đủ 92.400.000 đồng. Học kỳ II năm học 2022-2023, tổng số học sinh được hỗ trợ là: 153 HS, tổng số kinh phí được cấp là 114.750.000đồng, đã thanh toán toàn bộ cho học sinh. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021. Học kỳ I năm học 2023-2024, tổng số học sinh được hỗ trợ là 189 HS với số tiền 113.400 nghìn đồng. Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo nghị định 116/2016/NĐCP ngày 18/7/2016. Học kỳ I năm học 2022-2023, tổng số học sinh được hỗ trợ: học kỳ I năm học 2022-2023 là 111 HS, tổng số kinh phí được cấp hơn 267 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo nghị định 116/2016/NĐCP ngày 18/7/2016. Học kỳ II năm học 2022-2023, tổng số học sinh được hỗ trợ: Học kỳ II năm học 2022-2023 là 109 HS với tổng số kinh phí được cấp: 324.820.000đồng, đã thanh toán đầy đủ cho học sinh.  Số gạo được cấp để nấu ăn tại trường cho học sinh là 8.115kg. Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo nghị định 116/2016/NĐCP ngày 18/7/2016, tổng số học sinh được hỗ trợ:học kỳ I năm học 2023-2024 là 127 HS với số tiền: 370.800.000đồng. Số gạo được cấp để nấu ăn tại trường cho học sinh: 7.620kg.

Các chính sách học sinh đối với người khuyết tật theo thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BGDĐT ngày 31/12/2013. Được nhà trường thực hiện và thanh toán đầy đủ cho học sinh theo quy định.

Qua khảo sát cho thấy, các chế độ chính sách đối với học sinh theo các quy định của Nhà nước theo từng đối tượng được hưởng trên địa bàn xã, các trường học đều thực hiện đúng với quy định hiện hành. Đoàn khảo sát cũng đề nghị các Nhà trường tiếp tục làm tốt việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, tránh để tình trạng học sinh bị thiệt thòi và không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp các em ai cũng có điều kiện đến trường…/.

 Ngọc Oánh