Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Tổ đại biểu HĐND huyện (đơn vị bầu cử số 6) giám sát kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại xã Văn Vũ và Cường Lợi

( Cập nhật ngày: 24/08/2023 )

           Ngày 24/8/2023, Tổ đại biểu HĐND huyện (đơn vị bầu cử số 6) do đồng chí Nông Thanh Nghệ – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện, Tổ phó Tổ bầu cử làm Phó Trưởng đoàn đã đến giám sát kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023  tại xã Văn Vũ và Cường Lợi.

          *Theo báo cáo của UBND Văn Vũ: Tính đến thời điểm này, xã Văn Vũ có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; Tiêu chí số 3 về Thủy lợi; Tiêu chí số 4 về Điện; Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8 về Thông tin truyền thông; Tiêu chí số 12 về Lao động việc làm;Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất;Tiêu chí số 14 về Giáo dục & đào tạo; Tiêu chí số 15 về Y tế; Tiêu chí số 16 về Văn hóa và Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh. Còn lại 8 tiêu chí chưa đạt, đó là: Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí số 5 về Trường học; Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 9 về Nhà ở; Tiêu chí số 10 về Thu nhập; Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm  và Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Về thôn nông thôn mới: Thực hiện của năm cũ chuyển sang là thôn Nà Chia và Thôm Khinh; Đăng ký mới năm 2023 có 2 thôn, là: Bản Đâng và Nà Quáng. Đến thời điểm này, thôn Thôm Kinh thực hiện đạt 15/19 tiêu chí; thôn Nà Chia thực hiện đạt 13/19 tiêu chí; Bản Đâng đạt 14/19 tiêu chí; Nà Quáng đạt 12/19 tiêu chí.

*Tại xã Cường Lợi: Qua triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023, Báo cáo của UBND xã nêu rõ: Tính đến thời điểm này trên địa bàn xã Cường Lợi có 4/19 tiêu chí đạt nông thôn mới nâng cao, đó là: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; Tiêu chí số 4 về Điện; Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và Tiêu chí số 12 về Lao động. Còn 15 tiêu chí chưa đạt, đó là: Tiêu chí số 2 về Giao thông;  Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 5 về Giáo dục; Tiêu chí số 6 về Văn hóa; Tiêu chí số 8 về Thông tin & Truyền thông; Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 về thu nhập; Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 14 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14 về Y tế; Tiêu chí số 15 về Hành chính công; Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17 về Môi trường; Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống và Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh.

Tại cuộc giám sát ở các xã Văn Vũ và Cường Lợi, Đoàn đã trao đổi với lãnh đạo và các bộ phận liên quan, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của 2 xã về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện, nhằm cùng nhau tháo gỡ thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nông thanh Nghệ – Tổ phó Tổ bầu cử, Phó đoàn giám sát đề nghị xã Văn Vũ và Cường Lợi cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân cùng vào cuộc tham gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu triển khai thực hiện đạt các tiêu chí còn lại; góp phần nhanh chóng đưa xã Văn Vũ đạt chuẩn Nông thôn mới và xã Cường Lợi đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Ngọc Oánh