Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Dương Sơn và Cư Lễ        

( Cập nhật ngày: 06/04/2023 )

          Ngày 06/4/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do Bà Mã Thị Hường – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các Ban của HĐND huyện, các phòng ban chuyên môn huyện, đại diện UB MTTQ Việt Nam huyện đã có buổi giám sát về việc thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 tại xã Dương Sơn và xã Cư Lễ.

          Theo báo cáo xã Dương Sơn cho thấy các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được triển khai theo kế hoạch trong đó cây lúa xuân thực hiện được 69/70 héc ta đạt 98,57% kế hoạch giao; cây ngô thực hiện được 92/95 héc ta, đạt 96,84% đang tiếp tục trồng. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã hiện có 10 công trình kênh mương, các kênh mương đều được nhân dân tổ chức nạo vét, phát dọn đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất vụ xuân năm 2023. Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Công tác Y tế, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Chủ động giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tổ chức khám bệnh cho 361 lượt người: Trong đó người nghèo 132 người, người dân tộc thiểu 99, trẻ em 6 tuổi 48 người, trẻ từ 6 – 15 tuổi 38 người. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai theo kế hoạch; đối với thôn nông thôn mới năm 2023, xã thực hiện 4 thôn về đích Nông thôn mới đối với thôn Nà Cà, Rầy Ỏi, Khuổi Chang, Nà Phai.

          Đối với xã Cư Lễ, theo báo cáo cho thấy công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch giao trong đó cây lúa xuân cấy được trên 86 héc ta, cây ngô trồng được trên 105 héc ta, cây dong riềng trồng được trên 38 héc ta. Các cây trồng khác đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu giao…Tổng  đàn vật nuôi phát triển ổn định không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, hiện tổng đàn dê trên địa bàn có chiều hướng phát triển đến nay đã thực hiện vượt trên 136%. Công tác trồng rừng và phát triển rừng năm 2023 được giao là 37 ha gồm trồng rừng phân tán 15 ha, trồng lại rừng sau khai thác và tái sinh chồi mỡ 20 ha, trồng rừng tập trung 2ha hiện xã đang triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Các mô hình, dự án phát triển sản xuất được triển khai theo kế hoạch, trong đó chương trình giảm nghèo bền vững được giao năm 2023 với tổng nguồn vốn 827 triệu đồng thực hiện 2 dự án phát triển sản xuất; Tiểu dự án 1, dự án 3 được giao 629 triệu đồng; Tiểu dự án 4 được giao 04 công trình với tổng nguồn vốn gần 2,5 tỷ đồng…

          Tại buổi giám sát tại xã Dương Sơn và Cư Lễ đã giành nhiều thời gian trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc, những hạn chế tồn tại để bàn các phương hướng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

          Phát biểu tại buổi giám sát bà Mã Thị Hường – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2023 của xã Dương Sơn và Cư Lễ. Đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo 2 xã Dương Sơn và Cư Lễ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao quyết tâm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách xuống thôn, bản, gắn trách nhiệm đảng ủy viên, thành viên ủy ban phụ trách thôn, bản trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh phối hợp, lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, các Chính sách gắn liền với thực tiễn của địa phương; giám sát dịch bệnh trên các cây trồng vật nuôi; tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; thực hiện tốt công tác xây dựng Nông thôn mới gắn với môi trường, xây dựng Nông thôn mới từ nhà nông thôn mới, làng nông thôn mới, xây dựng thôn nông thôn mới gắn với các chỉ tiêu giảm nghèo, chỉ tiêu thu nhập gắn với các thôn được chọn xây dựng thôn nông thôn mới. Định hướng lộ trình quy hoạch chung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương…/.

T/h: Quốc Khánh