Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Tập huấn xây dựng phong trào thể dục thể thao cơ sở tại xã Kim Lư

( Cập nhật ngày: 06/09/2023 )

 

          Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Xây dựng Nông thôn mới” ở cơ sở.

          Ngày 05/9/2023, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Na Rì, UBND xã Kim Lư tổ chức lớp tập huấn xây dựng phong trào thể dục thể thao cơ sở. Các học viên tập huấn gồm 30 vận động viên tiêu biểu lựa chọn của 03 thôn Pò Khiển, Đồng Tâm, Phiêng Đốc tham gia chương trình xây dựng, phát triển Câu lạc bộ thể dục thể thao tại cơ sở.

Trong 4 ngày (05-08/9/2023) tập huấn xây dựng Câu lạc bộ Thể dục thể thao, các học viên của 3 thôn được nghe phổ biến một số quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TDTT; phổ biến luật và tổ chức tập luyện một số môn thể thao tại cơ sở; Hướng dẫn, thành lập Câu lạc bộ TDTT cơ sở và tổng kết báo cáo, đánh giá quá trình xây dựng phong trào TDTT cơ sở; Hướng dẫn phương pháp tổ chức thi đấu thể thao;  Hướng dẫn nghi lễ trước trận đấu, cách thức điều hành tổ trọng tài trong một số trận thi đấu của môn bóng chuyền hơi.

Tại buổi tập huấn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã hỗ trợ trang bị đầy đủ bóng, lưới để các thôn tập luyện thuận lợi. Kết thúc tập huấn sẽ tổ chức thành lập và ra mắt 3 câu lạc bộ bóng chuyền hơi của 3 thôn Pò Khiển, Đồng Tâm, Phiêng Đốc, xã Km Lư./.

Lương Nga