Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Phát động thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

( Cập nhật ngày: 09/05/2023 )

          Sáng ngày 09/5/2023, UBND thị trấn Yến Lạc tổ chức phát động thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đây là đơn vị được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Na Rì lựa chọn tổ chức phát động điểm của huyện.

          Dự buổi phát động có đại diện phòng Quản lý văn hóa và gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Có mặt lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể thị trấn Yến Lạc; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ nhân dân và đại diện 70 hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Yến Lạc.

          Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 224 ngày 28/01/2022 với mục đích tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị, đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam; xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, củng cố, tăng cường ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi dậy tình yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

          Tại buổi phát động, các hộ gia đình đã ký cam kết thực hiện  Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình./.

Diệu Thu