Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Phát động thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại xã Kim Lư

( Cập nhật ngày: 18/05/2023 )

          Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thu gom, xử lý rác thải nhựa, vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, từng bước thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác tại nguồn giúp tái sử dụng và giảm thiểu khối lượng chất thải đến nơi xử lý tập trung. Sáng 18/5/2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Trạm quản lý Thủy nông huyện phối hợp với UBND xã Kim Lư tổ chức phát động phong trào thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và rác thải nhựa năm 2023 tại cánh đồng thôn Phiêng Đốc xã Kim Lư.

          Theo báo cáo của ngành chuyên môn, hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước tính thải ra môi trường khoảng 3.500kg vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Năm 2022, tổng số lượng vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã được thu gom khoảng 1.500kg, còn lại khoảng 2.000kg chưa được thu gom. Công tác xử lý vỏ, bao gói thuốc Bảo vệ thực vật tại các bể chứa, thùng chứa gặp nhiều khó khăn, người dân vẫn chủ yếu tiêu hủy bằng biện pháp đốt, không đảm bảo an toàn.

          Tại lễ phát động, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã phổ biến tác hại của rác thải thuốc, bao bì bảo vệ thực vật đối với môi trường sống, sức khỏe con người, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay bảo vệ môi trường thông qua việc nâng cao ý thức và hành động cụ thể. Tuyên truyền, hướng dẫn “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn cách xử lý thu gom gồm: Đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ và liều lượng; đúng cách. Tuyên truyền xây dựng mô hình “Cánh đồng không bao gói thuốc bảo vệ thực vật” hoặc “Nói không với bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”…

          Năm 2023, để tiếp tục củng cố và duy trì xã Kim Lư đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 đơn vị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Trạm quản lý Thủy nông huyện đã hỗ trợ xây dựng mô hình thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện tiêu chí về môi trường. Thông qua lễ phát động góp phần giúp người dân thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức trong việc phân loại, xử lý rác thải để từng bước giữ gìn môi trường an toàn…/.

Quốc Khánh