Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Na Rì tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023

( Cập nhật ngày: 07/07/2023 )

           Sáng ngày 07/7/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lương Thanh Lộc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Hoàng Thị Thu Nguyệt – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện; Thường trực Đảng ủy, UBND, công chức phụ trách nông lâm nghiệp, phụ trách xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn; Trưởng thôn các thôn được chọn xây dựng nông thôn mới năm 2023.

          Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện và đạt được nhiều kết quả. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Công tác trồng trọt vụ Đông năm 2022-2023 thực hiện được 220,3/227 ha đạt trên 97% kế hoạch; vụ Xuân năm 2023 thực hiện được 5.085,3/5.080 ha, đạt hơn 100% kế hoạch, hiện đã thu hoạch được trên 80%; Cây lương thực có hạt thực hiện được 3.500,5/3.480 ha, đạt hơn 100,5%  kế hoạch. Diện tích cây ăn quả hiện có  hơn 943ha trong đó Cây cam có 375,3/345,6 ha, đạt 108,7%  kế hoạch; cây quýt hiện có hơn 135/140,7 ha, đạt 95,9%  kế hoạch; cây hồng không hạt hiện có 132,3/127 ha, đạt 104,2% kế hoạch; các cây ăn quả khác hiện có trên 224 ha. Công tác trồng rừng được hơn 214,6/550 ha đạt 39,02% kế hoạch, hiện vẫn đang tiếp tục trồng… Các chương trình dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai theo kế hoạch….

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến thời điểm bình quân cả huyện đạt 12,6 tiêu chí/xã. Năm 2023 tiếp tục thực hiện 02 xã (Côn Minh, Trần Phú) và phấn đấu tăng thêm 02 xã (Văn Lang, Liêm Thủy). Phấn đấu có thêm 22 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới (trong đó tiếp tục thực hiện 12 thôn của năm 2022 và 10 thôn của năm 2023)…

Tại Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi thảo luận làm rõ tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là trồng rừng, trồng cây dong riềng và những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đề xuất các giải pháp đạt chỉ tiêu giao năm 2023…

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong sản xuất nông lâm nghiệp; xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện. Đồng thời định hướng một số nội dung ngành Nông nghiệp huyện cần thực hiện trong thời gian tới như: Rà soát chỉ tiêu các nội dung thực hiện, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa thực hiện hoặc chưa đạt, từ đó định hướng, quy hoạch, xây dựng kế hoạch, lộ trình và có giải pháp cụ thể để thực hiện. Tập trung hoàn thành sản xuất lúa mùa, ngô thu đông đảm bảo diện tích, mùa vụ, cơ cấu giống; tăng cường hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động theo dõi thời tiết, trực, bám nắm địa bàn. Đối với xây dựng nông thôn mới, các xã cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, khối lượng công việc phân công rõ nhiệm vụ thực hiện, tăng cường kiểm tra giám sát…

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lương Thanh Lộc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh trên tinh thần phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn tiếp thu triển khai thực hiện. Đồng thời đồng chí Phó Chủ Thường trực UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn cần chỉ đạo bà con nông dân tập trung sản xuất vụ mùa và xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông phù hợp thực tế từng địa phương; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; quan tâm công tác trồng và bảo vệ rừng; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các ngành các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao…/.

Quốc Khánh