Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Na Rì tổ chức hội nghị lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024

( Cập nhật ngày: 18/07/2023 )

           Sáng ngày 18/7/2023, huyện Na Rì tổ chức hội nghị lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lương Thanh Lộc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nông Quang Kế – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

          Dự hội nghị có đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ban Giám đốc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan; các thành viên Tổ công tác lập kế hoạch huyện; Ban điều phối CSSP huyện; UBND các xã, thị trấn và đại diện các Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và dự ước kết quả phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện và của từng địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các vị đại biểu tham gia hội nghị nêu cao trách nhiệm đóng góp các ý kiến để kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với khả năng thực hiện của địa phương, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển kinh tế – xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025…

Theo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 cho thấy, huyện Na Rì sẽ tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; tăng cường quản lý đầu tư công; nâng cao chất lượng dịch vụ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với các chỉ tiêu cụ thể như: Đối với các chỉ tiêu về kinh tế năm 2024 huyện sẽ phấn đấu thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 23 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt là 34.339 tấn; diện tích trồng rừng mới là 550 ha; diện tích trồng dong riềng là 260 ha; diện tích canh tác 100 triệu/ha là 500ha; thành lập mới 02 HTX. Các chỉ tiêu xã hội gồm: Giảm tỷ lệ hộ nghèo ≥ 3,5% so với năm 2023; tỷ lệ số hộ dùng điện quốc gia trên 98%; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm là 03 trường; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa là 88%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa là 86%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  trên 98%. Chỉ tiêu về môi trường gồm: Duy trì độ che phủ rừng trên 79%; tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn trên 94%; tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom, xử lý trên 53%. Cải cách hành chính gồm: Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm là 100%; tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 100%. Chỉ tiêu Quốc phòng – an ninh gồm: Tỷ lệ khám phá án chung trên 90%; Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 100%; phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về vi phạm luật giao thông đường bộ (Số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2023…

Tại hội nghị các đại biểu, đại diện các hợp tác xã, lãnh đạo các xã, thị trấn tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá số liệu ước đạt được năm 2023, phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân; đánh giá dự báo tình hình, cho ý kiến vào các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lương Thanh Lộc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 là nội dung hết sức quan trọng, là định hướng để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024. Đồng thời đề nghị ngoài những ý kiến tham gia đóng góp trực tiếp tại hội nghị, cần có ý kiến bổ sung thêm những nội dung về số liệu, đánh giá, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp… gửi văn bản về Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổng hợp, hoàn thiện kế khoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024…/.

 Quốc Khánh