Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Na Rì tổ chức hội nghị định hướng lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2024

( Cập nhật ngày: 22/06/2023 )

Sáng ngày 22/6/2023, huyện Na Rì tổ chức hội nghị định hướng lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Minh Quang – Trưởng phòng Quản lý chiến lược và  giám sát đánh giá CSSP tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan; các thành viên Tổ công tác lập kế hoạch huyện; Ban điều phối CSSP huyện; UBND các xã, thị trấn và đại diện các Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thông qua kế hoạch triển khai thực hiện công tác lập Kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện năm 2024; hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu cấp huyện và cấp xã năm 2024; thông tin về nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án giai đoạn 2021-2025. Tổng hợp các chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế, xã hội trọng tâm năm 2024….

Tại hội nghị các đại biểu, đại diện các hợp tác xã, lãnh đạo các xã, thị trấn tham dự Hội nghị cũng đã giành nhiều thời gian trao đổi thảo luận về nhu cầu vốn đầu tư, phát triển sản xuất, chế biến trên địa bàn huyện… trao đổi, bổ sung, làm rõ một số thuận lợi, khó khăn, khả năng thực hiện kế hoạch và định hướng trong thời gian tới….

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới cấp ủy chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX và đại hội Đảng bộ xã,nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy nhanh thực hiện các Chương trình, dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông – lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đối với các xã, thị trấn đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị cần tập trung đẩy nhanh thu hoạch các cây trồng với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tập chung cho sản xuất vụ mùa và cây trồng vụ đông; chỉ đạo chuyển đổi nhưng diện tích không chủ động nước sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, đặc biệt là chỉ đạo định hướng phát triển cây dong riềng và cây hồng không hạt tại các xã, thị trấn…/.

Quốc Khánh