Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Na Rì tổ chức hội nghị  đánh giá tiến độ và tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

( Cập nhật ngày: 17/03/2023 )

          Sáng ngày 17/3/2023, UBND huyện Na Rì đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Đồng chí Nông Văn Nguyên –  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị .Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện Na Rì; đồng chí Mã Thị Hường – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyện môn liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

         Theo báo cáo cho thấy, năm 2023 huyện được phân bổ trên 76,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó ngân sách Trung ương trên 73 tỷ đồng, ngân sách địa phương cấp tỉnh đối ứng 3 tỷ 489 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ cho các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư để triển khai thực hiện trong năm 2023, gồm thực hiện hỗ trợ 63 nhà ở, hỗ trợ đất ở 8 hộ, hỗ trợ đất sản xuất 20 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề 16 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 660 hộ; xây dựng 83 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 09 trường học; hỗ trợ trang thiết bị 12 nhà Văn hóa tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

          Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, huyện Na Rì được phân bổ với  tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 13 tỷ 635 triệu đồng, ngân sách địa phương cấp tỉnh đối ứng 409 triệu đồng. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023, phấn đấu thực hiện 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bao gồm 02 xã Trần Phú, Côn Minh năm 2022 và 02 xã Văn Lang, Liêm Thuỷ năm 2023), hiện nay huyện đã phân bổ các nguồn vốn giao cho các xã thực hiện theo kế hoạch….

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Có những kiến nghị, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo.

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Nông Văn Nguyên –  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt và tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân về các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa lớn, khơi dậy, phát huy tính tự giác, tự nguyện của người dân cùng thực hiện các chương trình mục tiêu. Tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu trong đó bám sát các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh đảm bảo huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã và nguồn lực do Nhân dân đóng góp…

          Việc bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo cụ thể, rõ ràng, có xác định theo thứ tự ưu tiên đối với từng công trình, từng tiêu chí, bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãnh phí. Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo khối lượng và giải ngân thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định; triển khai dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Đồng chí Chủ tịch huyện cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, thành viên ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả  các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo…./.

Quốc Khánh