Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Na Rì mở 2 lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Hát then – Đàn tính tại xã Cư Lễ và xã Văn Minh

( Cập nhật ngày: 08/05/2023 )

          Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/4/2023 của UBND huyện Na Rì về việc mở lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Hát then – Đàn tính trên địa bàn huyện, trong năm 2023 này Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Na Rì đã tổ chức được 2 lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Hát then – Đàn tính tại xã Cư Lễ và xã Văn Minh.

          Lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Hát then – Đàn tính tại xã Cư Lễ  diễn ra từ ngày 21 đến 28/4, lớp tổ chức tại xã Văn Minh diễn ra từ ngày 08/5 đến ngày 15/5, mỗi lớp khoảng 20 học viên là những người có niềm đam mê với Hát then – Đàn tính tham gia. Trong thời gian học, các học viên được Nghệ nhân ưu tú truyền dạy các làn điệu hát Then, kỹ thuật đánh đàn Tính.

          Đây là hoạt động thuộc Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc huyện Na Rì, gắn với phát triển du lịch theo quy hoạch bền vững. Thông qua đó tạo điều kiện phát triển, nâng cao trình độ về hát Then, đàn Tính; xây dựng các câu lạc bộ hát Then – đàn Tính nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với tuyên truyền, quảng bá văn hóa dân tộc Tày./.

Ngọc Oánh