Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Na Rì khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới

( Cập nhật ngày: 12/04/2023 )

Sáng ngày 12/4/2023, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá I năm 2023. Đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, phụ trách Đảng bộ huyện dự, phát biểu chỉ đạo.

          Tham gia lớp bồi dưỡng, 58 học viên là đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Trong thời gian học, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phát triển GD&ĐT, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại lớp học, các học viên được nghe Thường trực Huyện ủy triển khai Chuyên đề: Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và định hướng trong thời gian tới.

          Qua những chuyên đề được nghiên cứu tại lớp bồi dưỡng sẽ là nền tảng, định hướng để mỗi đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên.

          Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Cán bộ, giáo viên Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải có liên hệ thực tiễn để cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

          Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc và bế giảng vào chiều ngày 20/4 tới đây./.

Ngọc Oánh