Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Na Rì giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I năm 2023

( Cập nhật ngày: 06/04/2023 )

          Chiều 05/4/2023, Huyện ủy Na Rì tổ chức giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện chủ trì.

          Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Na Rì phạm pháp hình sự 10 vụ với 9 đối tượng, khởi tố vụ án hình sự 09 vụ với 08 bị can. Tòa án nhân dân huyện giải quyết 31/92 vụ, việc đã thụ lý, trong đó: Án hình sự tổng số 20 vụ với 24 bị can, đã giải quyết 2 vụ với 6 bị cáo, còn 8 vụ với 8 bị can. Toà án nhân dân huyện tiếp nhận và xử lý 61 đơn khiếu nại và tiếp 25 lượt công dân. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, việc cải cách tư pháp được thực hiện một cách nghiêm túc. Viện Kiểm sát nhân dân huyện thực hiện tốt quyền công tố và kiểm sát, xét xử các vụ án.

          Nhiệm vụ quý II, huyện Na Rì tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan khối Nội chính, đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính và yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan nội chính và yêu cầu phải nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết tốt các vụ việc, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Nghiêm túc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền tư vấn, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài. Tăng cường công tác bám nắm cơ sở và công tác kiểm tra, giám sát. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội.../.

Ngọc Oánh