Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 03/2023

( Cập nhật ngày: 27/03/2023 )

          Sáng ngày 27/3/2023, Trung tâm Chính trị huyện Na Rì tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 03/2023 với gần 35 học viên tham gia.

          Dự buổi khai giảng có đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện; đồng chí Đàm Đình Trưởng – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị  huyện. Có mặt lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy.

          Trong thời gian 5 ngày (Từ ngày 27/03 đến 31/03/2023), các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 5 chuyên đề chính và 1 chuyên đề địa phương gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Tình hình, nhiệm vụ và định hướng phát triển KT-XH của huyện.

          Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các học viên khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nỗ lực hoàn thành tốt nội dung học tập làm cơ sở để kết nạp Đảng; Ban cán sự lớp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; Trung tâm chính trị tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho các học viên tham gia học tập tốt nhất./.

                                                                                      Diệu Thu