Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Na Rì

( Cập nhật ngày: 30/08/2023 )

Chiều ngày 30/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Na Rì và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; đồng chí Phạm Hồng Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện. Các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện; cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện.

          Theo chương trình ký kết, 02 đơn vị sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền về Phong trào “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; Thông qua Chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và huy động nguồn vốn bổ sung cho Ngân hàng CSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Thông qua chương trình ký kết phối hợp nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW; Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phát biểu  tại buổi lễ, đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đề nghị 2 đơn vị cần cụ thể hóa một cách thiết thực các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 20 ngày 28/6/2023 giữa Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh giai đoạn 2023 – 2028 để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng xã hội, tuyên truyền về Phong trào “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường vai trò, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của UB MTTQ Việt nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong đó có việc  đưa vốn tín dụng chính sách vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…/.

Ngọc Oánh