Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

( Cập nhật ngày: 30/03/2023 )
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Cương
Sinh ngày: 03/10/1974
Quê quán: Xã Phong Huân(nay là xã Yên Phong), huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Nơi cư trú: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Dân tộc:
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Trồng trọt
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Di động:
Cố định: 0209.3884.163
 
2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lương Thanh Lộc
Sinh ngày: 24/6/1979
Quê quán: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Nơi cư trú: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Dân tộc: Nùng
Trình độ chuyên môn: Cao học; Chuyên ngành: Phát triển nông thôn
Học vị: Thạc sĩ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Di động: 0912.557.211
Cố định: 0209.3886.151
 
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Quang Kế
Sinh ngày: 27/3/1971
Quê quán: Xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Nơi cư trú: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Dân tộc: Tày
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Di động: 0988.402.922
Cố định: 0209.3866.603