Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thôn Quan Làng, Nà Buốc xã Quang Phong

( Cập nhật ngày: 30/05/2024 )

           Để đánh giá tình hình, định hướng giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã, thôn, sáng ngày 30/5/2024, đoàn Kiểm tra của UBND huyện do đồng chí Lương Thanh Lộc, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thôn Quan Làng và Nà Buốc, xã Quang Phong. 

          Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay, xã Quang Phong đạt 9/19 tiêu chí. Trong đó, thôn Quan Làng và Nà Buốc đạt được những kết quả tích cực với số tiêu chí đạt được khá cao, đến nay cả 2 thôn đều đạt 16/19 tiêu chí. Riêng thôn Quan Làng chưa đạt 03 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 9 (Nhà ở); Tiêu chí số 10 (Thu nhập); Tiêu chí số 11 (Nghèo đa chiều); thôn Nà Buốc chưa đạt 3 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 4 (Giao thông); Tiêu chí số 9 (Nhà ở);Tiêu chí số 10 (Thu nhập). Đây là 2 thôn được đánh giá có tiềm lực đang được tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt thôn nông thôn mới trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã, thôn Quan Làng và Nà Buốc đã nêu ra một số khó khăn trong việc thực hiện hoàn thiện các nội dung tiêu chí. Các thành viên trong đoàn kiểm tra của huyện có nhiều ý kiến trao đổi, định hướng giải pháp khắc phục khó khăn để hai thôn triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lương Thanh Lộc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực, tinh thần xây dựng nông thôn mới của xã Quang Phong, trong đó có thôn Quan Làng và Nà Buốc. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các thôn thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt; rà soát và tích cực triển khai các Dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, di rời chuồng trại ra xa nhà; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết tham gia xây dựng nông thôn mới của người dân, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, sớm đưa 2 thôn Quan Làng và Nà Buốc đạt chuẩn thôn nông thôn mới./.

Diệu Thu