Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kiểm tra công tác xây dựng đảng tại Trung tâm Y tế và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

( Cập nhật ngày: 09/06/2023 )

          Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 02/02/2023 của Thường trực Huyện ủy về kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2023. Sáng ngày 09/6/2023,Đoàn kiểm tra của Huyện ủy do đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Chi bộ Trung tâm Y tế huyện và Chi bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và các Ban Đảng của Huyện ủy.

          Theo báo cáo của Chi bộ Trung tâm Y tế huyện: Chi bộ có 72 đảng viên, trong đó có 67 đảng viên chính thức, 05 đảng viên dự bị, chi bộ được chia làm 9 tổ đảng. Hàng tháng chi bộ đều duy trì chế độ sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2017 của Ban Bí thư. Đối với công tác Dân vận, Chi bộ triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” hàng năm, triển khai quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh về công tác Dân vận, dân vận chính quyền trong tình hình mới. Đối với công tác Tuyên giáo: Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh và của huyện. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sau trái thông qua các kênh thông tin như: thăm nắm, kiểm tra, trao đổi, điện thoại… Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với cán bộ, đảng viên ở chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ triển khai đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại các cuộc sinh hoạt chi bộ và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng về kiểm tra, giám sát hàng năm và kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025…

          Đối với chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: Chi bộ có 06 đảng viên chính thức, năm 2022 chi bộ được đánh giá xếp loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng tháng chi bộ đều duy trì chế độ sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2017 của Ban Bí thư, trước khi tổ chức sinh hoạt, đồng chí lãnh đạo chi bộ đều chuẩn bị các nội dung, thông báo nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đột xuất khi có việc cần triển khai, thực hiện và ghi chép đầy đủ biên bản các cuộc sinh hoạt; công tác quản lý hồ sơ đảng viên được bảo quản, cất giữ theo quy định. Đối với công tác Dân vận, Chi bộ triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” hàng năm, triển khai quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh về công tác Dân vận, dân vận chính quyền trong tình hình mới. Đối với công tác Tuyên giáo: Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh và của huyện. Công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ triển khai đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại các cuộc sinh hoạt chi bộ.

          Qua kiểm tra tại 02 chi bộ cho thấy, các chị bộ đều thực hiện đầy đủ các quy định về công tác xây dựng đảng. Bên cạnh đó còn một số tồn tại đoàn kiểm tra đã góp ý, nhắc nhở và đề nghị chi bộ cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như: Việc lưu các loại hồ sơ, chứng từ cần khoa học hơn, soạn thảo các loại văn bản cần đúng thể thức và hướng dẫn; Trong kế hoạch nhiệm kỳ cần có kế hoạch giám sát chuyên đề, giám sát hàng năm và thực hiện đúng quy trình hướng dẫn.

          Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra ở 02 đơn vị, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được của chi bộ Trung tâm Y tế và Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, đồng thời đề nghị trong thời gian tới 02 chi bộ cần bám vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc nêu gương, thực hiện tốt việc ghi danh người tốt và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện đúng thẩm quyền…/.

 Ngọc Oánh