Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VI năm 2023

( Cập nhật ngày: 12/09/2023 )

Sáng ngày 12/9/2023, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị Khóa VI năm 2023.

          Dự buổi khai giảng lớp học có đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đàm Đình Trưởng – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Phạm Hồng Thái – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện. Có mặt lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các giảng viên và 69 học viên tham gia học tập.

Trong thời gian 1 tháng (Từ ngày 12/9 đến 23/10/2023), các học viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu 18 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa – nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ;  Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam….

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị mỗi học viên phải xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, có sự nghiên cứu chuyên sâu, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của Ban quản lý lớp học, phát huy tính chủ động, ý thức tự giác, biến quá trình đào tạo, học đi đôi với hành để vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý luận được học vào thực tiễn công tác chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị./.

Diệu Thu