Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Huyện Na Rì tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

( Cập nhật ngày: 05/06/2023 )

Sáng 05/6/2023 theo ghi nhận của chúng tôi tại các cơ quan, ban, ngành từ cấp huyện đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đều đồng loạt tổ chức lễ chào cờ đầu tuần vào lúc 07 giờ.

Nghi thức chào cờ đầu tuần được thực hiện nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; Thể hiện tình cảm, lòng kính yêu đối với lãnh tụ; nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị.

 Huyện uỷ Na Rì thực hiện nghi thức chào cờ

​Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, qua hơn 2 năm thực hiện sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, nhìn chung các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện đã triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm, có sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện, bước đầu tạo sự chuyển biến trong ý thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Nội dung tại buổi sinh hoạt được các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tài liệu và định hướng sinh hoạt hàng tháng do Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành. Tại các buổi chào cờ, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai những nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng, thông tin tình hình thời sự của huyện, của tỉnh, trong nước và sự kiện nổi bật của quốc tế. Biểu dương người tốt việc tốt của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, diễn đạt, cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “Nếp sống văn hóa công sở”.

HĐND-UBND huyện tổ chức nghi lễ chào cờ

Chào cờ đầu tuần nghe qua tưởng chừng là việc làm nhỏ nhưng thực ra có ý nghĩa lớn, không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ chuyên môn. Việc tổ chức chào Cờ đầu tuần trên địa bàn huyện đã và đang trở thành buổi sinh hoạt chính trị trang nghiêm, ý nghĩa, góp phần bồi đắp, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở. Đồng thời, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt vai trò, vị trí và trọng trách được giao. Từ nội dung, cách thức tổ chức, địa điểm, thành phần tham dự sinh hoạt đến trang phục của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… đều đảm bảo theo đúng quy định. Nhiều đơn vị đã thống nhất được việc mặc trang phục với nữ là áo dài hoặc sơmi trắng quần tối màu, nam mặc comple, áo sơ mi trắng thể hiện sự lịch sự, phù hợp với nơi công sở, điển hình như cơ quan Huyện ủy. Một số đơn vị đặc thù như: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, lực lượng vũ trang… mặc trang phục ngành.

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện nghi lễ chào cờ

Thông qua việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động này không chỉ nhằm tuyên truyền cho cán bộ nâng cao nhận thức về ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhắc nhở mỗi người  dân Na Rì biết sống làm theo vì lợi ích cộng đồng, dân tộc, mà còn là dịp để mọi cán bộ, đảng viên thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, nhắc nhở mọi người làm tốt hơn nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nếp sống văn minh, hiệu quả và chất lượng công việc.

Huyền Trang