Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Huyện Na Rì có 07/09 xã, thị trấn thành lập chi đoàn công an xã

( Cập nhật ngày: 29/05/2024 )

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc thành lập Chi đoàn Công an xã, qua rà soát huyện Na Rì có 09 đơn vị đủ điều kiện thành lập chi đoàn Công an xã. Đến thời điểm hiện tại có 07/09 xã, thị trấn đã tiến hành thành lập Chi đoàn Công an xã theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn. Theo kế hoạch các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành việc thành lập và ra mắt xong trước ngày 31/5/2024.

Đây là chủ trương nhằm đảm bảo tính thống nhất trong xây dựng tổ chức, tạo môi trường cho các đoàn viên được sinh hoạt, rèn luyện, cống hiến sức trẻ của mình trong các hoạt động phong trào do Đoàn các cấp phát động. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn các xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy tiến hành việc rà soát số lượng đoàn viên công an tại các đơn vị và thành lập Chi đoàn công an xã thuộc Đoàn xã, thị trấn khi đảm bảo đủ điều kiện, theo đúng quy định tại Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó các cơ sở Đoàn khi có đủ từ 3 đoàn viên trở lên tiến hành thực hiện các bước thành lập Chi đoàn Công an cấp xã.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, xung kích, vì nhân dân phục vụ của tuổi trẻ Công an nhân dân, Chi đoàn Công an xã sẽ là hạt nhân nòng cốt, tiên phong đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn xã. Qua đó, sẽ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động, giúp đoàn viên có cơ hội giao lưu, hội nhập; đồng thời trao đổi thêm kiến thức chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Hoàng Hương