Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng CLB Văn hóa cơ sở

( Cập nhật ngày: 08/09/2023 )

Trong các ngày 07–08/9/2023, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND huyện Na Rì tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng câu lạc bộ văn hóa cơ sở năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tham dự lớp tập huấn gồm công chức Phòng VH&TT, viên chức Trung tâm VHTT&TT huyện, công chức Văn hóa – Xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Rì. Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được hướng dẫn về: Phương pháp xây dựng và thành lập CLB, phương thức tổ chức Hội diễn cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn khai thác các thiết bị âm thanh ánh sáng…

Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm trang bị những kiến thức về phương pháp, xây dựng và thành lập câu lạc bộ, phương thức tổ chức hội diễn cấp huyện, cấp xã, thị trấn; kỹ năng quản lý và khai thác thiết bị âm thanh cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, thị trấn, đồng thời tạo điều kiện cho những người làm công tác văn hóa nắm bắt được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn hóa cơ sở, đặc biệt là kỹ năng phương pháp tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng và thành lập câu lạc bộ văn hóa cơ sở theo đúng quy định.../.

Quốc Khánh