Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Họp thống nhất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

( Cập nhật ngày: 18/06/2024 )

           Chiều ngày 18/6/2024, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì tổ chức họp về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, cơ quan và các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ cho việc tổ chức kỳ thi. Đồng chí Nông Quang Kế –  Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

          Tại cuộc họp, lãnh đạo trường THPT Na Rì báo cáo công tác chuẩn bị, dự kiến phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Năm nay, kỳ thi được diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/6/2024 huyện Na Rì có 296 thí sinh đăng ký dự thi được chia thành 13 phòng thi, trong đó thí sinh học tại Trường THPT Na Rì có 259; Trung tâm GDNN-GDTX 37 thí sinh. Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các phòng thi và phương án dự phòng theo quy định.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo đã ban hành, các cơ quan, phòng ban của huyện báo cáo công tác chuẩn bị, các phương án, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị và công tác phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương trong việc tham gia hỗ trợ tổ chức kỳ thi.

Kết luận cuộc họp đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, cần phải có sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, đảm bảo công tác y tế, giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, điện, nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Đồng thời đồng chí đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với nhà trường, địa phương có điểm thi đảm bảo tốt công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024./.

 Quốc Khánh