Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Họp giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện Na Rì giai đoạn 2019-2024

( Cập nhật ngày: 20/05/2024 )

Chiều ngày 20/5/2024, Ban Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện tổ chức họp thống nhất một số nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Đại hội dự và chủ trì.

Tại cuộc họp, thành viên Ban tổ chức đã được nghe và thảo luận các dự thảo văn bản: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội; Báo cáo dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức và Tổ giúp việc; Thông qua Kế hoạch điều hành các hoạt động chào mừng; Thông qua hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp Đại hội; Thông qua danh sách đại biểu, các cơ quan, đơn vị tham dự Đại hội.

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/5/2024. Với phương châm “Thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm” tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lực lượng vũ trang huyện gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tại Đại hội sẽ tổng kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả, tìm ra nguyên nhân, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2019 – 2024; Đồng thời Đại hội cũng tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền những kết quả tốt, cách làm hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân đạt được trong giai đoạn 2019 2024

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đề nghị các thành viên, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, làm nổi bật về ý nghĩa, mục đích tạo ra sức lan toả, rộng khắp. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, cơ quan thường  trực xây dựng biểu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho tổ phục vụ; xây dựng clip phục vụ đại hội, khung maket đại hội; rà soát lại kịch bản... Về công tác thi đua khen thưởng, lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong phong trào thi đua quyết thắng trong toàn huyện. Có phương án, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn giao thông cũng như mọi điều kiện cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

Quốc Khánh