Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hơn 1.000 cán bộ, đảng viên huyện Na Rì tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

( Cập nhật ngày: 09/07/2024 )

 

          Sáng ngày 09/7/2024, hơn 1.000 cán bộ, đảng viên tại 19 điểm cầu huyện Na Rì tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

          Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; Ủy viên BTV Huyện ủy; nguyên ủy viên BTV Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc và đảng viên các chi bộ, Đảng bộ trong toàn huyện.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa –  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện Quy định; nghe đồng chí Lê Minh Hưng – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-QĐ/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Qua việc học tập những nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị…/.

 Quốc Khánh