Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội thảo khoa học lần 2 xây dựng cuốn “Đảng bộ huyện Na Rì qua các kỳ Đại hội” và “Tập bài giảng tuyên truyền, giáo dục lịch sử huyện Na Rì”

( Cập nhật ngày: 10/05/2023 )

          Sáng ngày 10/5/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 xây dựng cuốn “Đảng bộ huyện Na Rì qua các kỳ Đại hội” và “Tập bài giảng tuyên truyền, giáo dục lịch sử huyện Na Rì”.

          Dự Hội thảo có đồng chí Hoàng Thị Dung – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn; đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND – UBND huyện. Có mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành của Tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Huyện ủy, ủy viên BTV Huyện ủy qua các thời kỳ; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ sưu tầm tư liệu, tài liệu biên soạn cuốn sách.

           Đối với cuốn sách “Đảng bộ huyện Na Rì qua các kỳ Đại hội” từ năm 1947-2020, sau hội thảo lần 01, bản thảo lần 2 còn 390 trang gồm: Lời nói đầu, nội dung chính và kết luận. Phần nội dung chính gồm 03 phần: Phần mở đầu “Phong trào cách mạng tại huyện Na Rì từ khi có Đảng lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng tại Na Rì trước khi Đảng bộ huyện thành lập (1930-1947)”. Phần I “Đảng bộ huyện Na Rì thành lập và các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Na Rì trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1947-1975)”. Phần II “Các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Na Rì trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới đất nước”. Mỗi kỳ Đại hội đều có bối cảnh, kết quả đại hội thể hiện các văn kiện đại hội; kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và những thay đổi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ.

          Đối với cuốn sách “Tập bài giảng tuyên truyền, giáo dục lịch sử huyện Na Rì”, sau hội thảo lần 1, bản thảo lần 2 dài 125 trang gồm: Lời giới thiệu, nội dung chính. Phần nội dung chính gồm 2 phần: Phần bài giảng gồm 10 bài; phần bài đọc thêm gồm 07 bài. Nội dung cuốn sách đã khái quát được toàn bộ lịch sử huyện Na Rì. Hai cuốn sách do đơn vị Công ty Cổ phần truyền thông Văn hóa, Giáo dục Hải Minh tham gia biên soạn.

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về bố cục, nội dung, câu từ, địa danh, bổ sung tư liệu trong cuốn “Đảng bộ huyện Na Rì qua các kỳ Đại hội” và “Tập bài giảng tuyên truyền, giáo dục lịch sử huyện Na Rì”.

          Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Dung – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị huyện sưu tầm đầy đủ tư liệu, tài liệu, đưa tập bài giảng phù hợp với từng đối tượng để giáo dục cho các cháu, tiếp thu đầy đủ những ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa hợp lý, trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, đảm bảo việc xây dựng cuốn “Đảng bộ huyện Na Rì qua các kỳ Đại hội” và “Tập bài giảng tuyên truyền, giáo dục lịch sử huyện Na Rì” chất lượng, hiệu quả.

          Việc xây dựng cuốn “Đảng bộ huyện Na Rì qua các kỳ Đại hội” nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Na Rì cũng như độc giả thấy được sự trưởng thành của Đảng bộ huyện trên tất cả các mặt, nhất là về tư duy tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương. Đồng thời, thể hiện sự tri ân đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, những nhân chứng lịch sử và nhất là nhân dân các dân tộc huyện Na Rì – những người góp phần làm nên những trang sử hào hùng của địa phương. Cùng với đó, cuốn “Tập bài giảng tuyên truyền, giáo dục lịch sử huyện Na Rì” khi được ra mắt bạn đọc và các thế hệ học sinh của huyện Na Rì những nội dung cơ bản nhất về lịch sử văn hóa, cách mạng của vùng đất và con người nơi đây, từ đó nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng quê hương Na Rì ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Diệu Thu