Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nông dân tỉnh tập huấn nâng cao kiến thức xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật ngày: 27/05/2024 )

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 27/5/2024, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức trong xây dựng nông thôn mới cho hơn 50 đại biểu là Chủ tịch Hội nông dân và hội viên nông dân các xã Sơn Thành và Văn Lang.

          Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên Hội nông dân tỉnh triển khai các nội dung như: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, liên kết sản xuất; kỹ năng quản lý cho hội viên nông dân; quy trình quản lý sản xuất và tiêu chuẩn sản phẩm nông sản. Đặc biệt, các hội viên nông dân được hướng dẫn mở tài khoản trên sàn thương mại điện tử, hướng tới việc nông dân tham gia bán hàng online.

Qua lớp tập huấn, giúp cán bộ, hội viên nông dân trang bị thêm kiến thức để phát huy tính năng động, hiệu quả trong lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ đó khẳng định được vai trò của mình trong thực hiện các phong trào do địa phương phát động, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương ./.

Diệu Thu