Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội Nông dân huyện Na Rì sẵn sàng cho Đại hội cấp huyện

( Cập nhật ngày: 06/04/2023 )

          Hội Nông dân huyện Na Rì là đơn vị được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh lựa chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện. Do đó, Hội Nông dân huyện đã chủ động hoàn thành sớm công tác chỉ đạo Đại hội các cơ sở, chuẩn bị văn kiện, nhân sự sẵn sàng tiến tới Đại hội cấp huyện. Đến thời điểm ngày 20/3/2023, Hội Nông dân huyện đã hoàn thành việc chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức Đại hội cấp cơ sở.             Thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 23/10/2022 của Huyện ủy Na Rì về chỉ đạo Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở và Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn; Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch Đại hội và hướng dẫn công tác Đại hội cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các cơ sở đã tích cực chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự đúng theo quy định.

          Từ tháng 01/2023, đơn vị Hội Nông dân xã Cường Lợi đã tổ chức Đại hội điểm và tổ chức rút kinh nghiệm cho các cơ sở. Sau Đại hội điểm, các cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định. Đến ngày 20/3, 17/17 xã, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn đã bầu 182 đồng chí vào Ban chấp hành, 120 Đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn đã bầu 54 đồng chí vào Ban thường vụ, 17 đồng chí Chủ tịch, 17 đồng chí Phó chủ tịch. Qua đánh giá, Đại hội các cơ sở đã được tổ chức theo đúng quy định, hướng dẫn và Điều lệ Hội, bầu đúng, đủ số lượng Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

          Đồng chí Vũ Việt Bắc – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì cho biết:“Trong công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp Hội. Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, nhất là những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, yêu cầu, cơ cấu, số lượng nhân sự BCH khóa mới. Đồng thời, ban hành các văn bản triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Na Rì lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các cơ sở đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với hội viên, nông dân. Về công tác bầu cử, các Đại hội cơ sở bầu cử tập trung, bầu một lần đủ số lượng, đúng dự kiến Đề án nhân sự trình tại Đại hội. Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt như Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu và trình độ”.

          Đại hội Hội Nông dân các cơ sở đã diễn ra đúng theo quy định, thật sự là ngày hội của hội viên nông dân, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, thống nhất về ý chí và hành động; khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Sau Đại hội Hội Nông dân, các xã, thị trấn sẽ tập trung triển khai, tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở đến cán bộ, hội viên nông dân, thể hiện bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trọng tâm về các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới…

          Cùng với công tác chỉ đạo các cơ sở Hội hoàn thiện các văn bản để ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Na Rì hiện đang tập trung chuẩn bị văn kiện, thực hiện quy trình các bước  nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2023.

          Đồng chí Vũ Việt Bắc – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì cho biết thêm:Trong thời gian tiếp theo, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp, phối hợp với các ban ngành có liên quan, sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện sẽ tích cực chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội cấp huyện. Đồng thời, phát động thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 – 2028.”

          Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo và Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được tổ chức thành công tốt đẹp sẽ tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Từ đó, góp phần tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.                             Diệu Thu