Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025

( Cập nhật ngày: 08/07/2024 )

Để thống  nhất  giao  nhiệm  vụ,  giải  pháp  thực  hiện  các  chỉ tiêu  phát  triển kinh  tế xã  hội năm 2025 đảm  bảo  sát  với  tình  hình  thực  tế, chiều ngày 08/7, UBND huyện tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lương Thanh Lộc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nông Quang Kế, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mã Thị Hường, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Có mặt lãnh đạo UB.MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện; thành viên Tổ công tác lập kế hoạch cấp huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Huyện Na Rì xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 với mục tiêu tổng quátTiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; tăng cường quản lý đầu tư công; nâng cao chất lượng dịch vụ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Huyện xây dựng các chỉ tiêu định hướng cụ thể trong năm 2025. Theo đó, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 27.000 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 34.000 tấn; Diện tích trồng rừng mới 500 haDiện tích trồng dong riềng 300 ha; Diện tích canh tác 100 triệu/ha đạt 500 ha; Thành lập mới 02 HTX; Giảm tỷ lệ hộ nghèo ≥ 3,5% so với năm 2024; Tỷ lệ số hộ dùng điện quốc gia: >98%; Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 02 trường; Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 88%; Tỷ lệ khu dân cư văn hóa 86%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế >98%; Duy trì độ che phủ rừng >79%; Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm 100%; Tỷ lệ CBCC cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên 100%; Tỷ lệ khám phá án chung > 90%; Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, cơ sở trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội từ đầu năm đến nay. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, xã, thị trấn tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, cơ sở nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024, tạo đà cho việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; trước mắt triển khai tiêm phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho đàn vật nuôi; tiến hành rà soát thực hiện Tiểu dự án, Dự án các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023, 2024 từ các thôn, xã. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng chia sẻ đối với các HTX gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, đề nghị các HTX cố gắng duy trì phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện./.

Diệu Thu