Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh  

( Cập nhật ngày: 28/03/2023 )

          Sáng 28/03/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu của tỉnh truyền tiếp đến điểm cầu của các huyện và các xã, thị trấn.

          Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện; đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Có mặt lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang công tác tại các cơ quan thuộc huyện; Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

          Hội nghị đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương” do PGS.TS Nguyễn  Thế Kỷ, Chủ tịch  Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt.

        Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị được quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh gồm: Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Chỉ thị số 20-CT/TW  ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 50-KL/TW  ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy  phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết  số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

          Sau hội nghị học tập trực tuyến, các chi, đảng bộ sẽ tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (chưa được học trực tuyến) thuộc đơn vị quản lý. Đồng thời quán triệt và chỉ đạo triển khai một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh chưa được quán triệt tại hội nghị trực tuyến bằng hình thức phù hợp./.

Diệu Thu