Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị trực tuyến giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

( Cập nhật ngày: 15/05/2023 )

          Sáng ngày 15/5/2023, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, thị trấn trên toàn tỉnh.

          Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn, các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Bùi Xuân Việt – Giảng viên khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

          Phát biểu kết luận, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Hội nghị trực tuyến đã kết nối tới 197 điểm cầu, từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã, phường với hơn 8.600 cán bộ, đảng viên tham dự. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn tiến sĩ Bùi Xuân Việt đã dành thời gian để trao đổi những nội dung quan trọng tại hội nghị… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, sau hội nghị này, đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị triển khai nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiêm túc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung cốt lõi của cuốn sách gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu của địa phương, đơn vị, cơ quan; tổ chức tuyên truyền về nội dung, giá trị cuốn sách với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; nghiên cứu tích hợp nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường…

          Đồng thời, tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ, tổ chức đảng đánh giá nghiêm túc kết quả giữa nhiệm kỳ, đề ra những giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra…/.

Ngọc Oánh