Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT 5 tháng đầu năm 2024

( Cập nhật ngày: 06/06/2024 )

Sáng ngày 06/6/2024, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành đánh giá kết quả về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT 5 tháng đầu năm 2024.

          Điểm cầu huyện Na Rì, đồng chí Đồng Thanh Hướng, Giám đốc BHXH huyện Na Rì, viên chức, lao động BHXH huyện và lãnh đạo đại diện 5 xã đang triển khai thực hiện thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá chi tiết về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT của ngành trong 5 tháng đầu năm. Thời gian qua, BHXH huyện đã triển khai các giải pháp đồng bộ, linh hoạt phù hợp địa phương từng bước hoàn thành các chỉ tiêu về công tác thu, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 5/2024, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN toàn huyện 37.975/39.046, đạt 97,25% kế hoạch giao.

Để hoàn thành kế hoạch, các chỉ tiêu bảo hiểm, BHXH huyện tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT và triển khai thực hiện ở các xã còn lại trên địa bàn huyện trong thời gian tiếp theo./.

Phương Nga