Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho nông hộ (CSSP) năm 2024

( Cập nhật ngày: 26/06/2024 )

Chiều ngày 26/6/2024, UBND huyện Na Rì tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho nông hộ (gọi tắt là CSSP) năm 2024 và định hướng công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Văn Giáp – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Trưởng ban chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mã Thị Hường – Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện.

Dự án CSSP được triển khai tại 8 xã trên địa bàn huyện Na Rì, gồm: Đổng Xá, Quang Phong, Trần Phú, Xuân Dương, Liêm Thủy, Cư Lễ, Sơn Thành và Văn Vũ. Việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách từ Dự án đã tác động tích cực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Khi Dự án được thực hiện đã hình thành chuỗi liên kết đầu ra sản phẩm ổn định cho người chăn nuôi, mở rộng quy mô, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng cộng đồng như đường giao thông nông thôn, đường sản xuất, công trình cấp nước sinh hoạt đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, vận chuyển nông sản; từ đó góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Giáp Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn chỉ rõ: Dự án thực hiện với 4 hợp phần đã giúp người dân có kiến thức, vốn để phát triển sản xuất, trang bị công cụ sản xuất, phương tiện làm việc, công trình phúc lợi, cho các xã trong vùng tại địa phương với tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện Na Rì khoảng hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm này, dự án kết thúc nguồn vốn giao cho dân cần phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả. Công tác lập kế hoạch cho năm 2025 cần sát với thực tế, đầy đủ, chi tiết và toàn diện hơn. Các công trình tại địa phương cần có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, quản lý, sử dụng có hiệu quả.

Đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu cảm ơn Dự án CSSP đã hỗ trợ kinh phí, giúp cho người dân Na Rì được hưởng lợi. Đồng thời, đề nghị UBND huyện các xã, thị trấn cần tiếp tục sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và duy trì hiệu quả dự án đem lại.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch năm 2025 cần cập nhật số liệu cụ thể, giao chỉ tiêu sát với từng địa phương, đơn vị; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị của huyện, khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 của ngành, trong đó xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã đề ra. Ban quản lý dự án các xã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình MTQG trong việc triển khai các mô hình, dự ánhỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ cho Hợp tác xã, tổ hợp tác, các nhóm hộ và các đối tượng thụ hưởng dự án.

Ngọc Oánh – Văn Minh