Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị sơ kết công tác Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể

( Cập nhật ngày: 06/04/2023 )

          Sáng ngày 05/4/2023, Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện chủ trì.

          Trong quý I, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát, triển khai các quy định, quyết định của Trung ương, nắm tình hình quần chúng, kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn công tác xây dựng Đảng được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước; chú trong công tác kết nạp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; duy trì các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận đánh giá những mặt đã đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại nhằm từng bước khắc phục trong thời gian tới.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng cũng như MTTQ và các đoàn thể huyện từ đầu năm đến nay; đồng thời đề nghị trong thời gian tới các đơn vị từ huyện đến cơ sở cần thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, làm tốt công tác phối hợp, thực hiện đúng quy chế phối hợp đã đề ra; làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo; Tăng cường bám nắm cơ sở, giao nhiệm vụ cụ thể; các xã khẩn trương tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ theo quy định; các xã tiếp tục quan tâm công tác cán bộ; tăng cường thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục chỉ đạo triển khai cuốn lịch sử đảng bộ các xã; thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; Tiếp tục triển khai các mô hình “Dân vận khéo”; Chuẩn bị mọi điều kiện cho Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ huyện; MTTQ và các đoàn thể tích cực thăm nắm cơ sở và giúp đỡ các cơ sở Hội còn yếu; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Hội Nông dân huyện và LĐLĐ huyện trong thời gian tới…/.

Ngọc Oánh