Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị Sơ kết công tác Dân vận quý I năm 2023

( Cập nhật ngày: 05/04/2023 )

          Chiều ngày 04/4/2023, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Dân vận quý I năm 2023.

          Theo báo cáo từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, các đơn vị, địa phương đã chủ động hơn trong xây dựng các kế hoạch triển khai công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời những thủ tục cho nhân dân và doanh nghiệp. Lực lượng vũ trang tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Hệ thống khối dân vận trong toàn huyện đã có sự chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong xây dựng các kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận, công tác phối hợp với các ngành, MTTQ và các đoàn thể.

          Công tác dân tộc, tôn giáo được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị, duy trì trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác Mặt trận và các đoàn thể từ đầu năm đến nay, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối và chính quyền, ngành dọc cấp dưới, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ và các cuộc vận động. Các đơn vị cần bám sát kế hoạch tháng, quý, năm để thực hiện công việc có hiệu quả, các tổ chức hội cần tích cực bám nắm cơ sở, quan tâm các tổ chức hội ở cơ sở sau Đại hội, kịp thời kiện toàn bộ máy tổ chức để đi vào hoạt động có hiệu quả; quan tâm triển khai các mô hình “Dân vận khéo” và các mô hình các tổ chức hội; tích cực tuyên truyền vận động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…/.

Ngọc Oánh