Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

( Cập nhật ngày: 04/05/2023 )

Để đảm bảo tổ chức bộ máy, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chiều ngày 04/5/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Có mặt ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông qua tờ trình số 69 ngày 04/5/2023 của Huyện ủy Na Rì xin ý kiến về nhân sự kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quy định số 946-QĐ/TU ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bổ nhiệm cán bộ ứng cử gồm 5 bước, đây là bước thứ 4 trong quy trình giới thiệu nhân sự. Căn cứ vào kết quả phiếu giới thiệu nhân sự ở các Hội nghị (bước 1, bước 2, bước 3), nhân sự  được giới thiệu kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả phiếu giới thiệu nhân sự ở các Hội nghị (bước 1, bước 2, bước 3) của Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì, mong muốn rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng, thống nhất, các đại biểu dự hội nghị sẽ sáng suốt xem xét, lựa chọn tập trung, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị đã bỏ phiếu lấy ý kiến về nhân sự kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

 Diệu Thu