Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

HĐND huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp phát sinh đột xuất)

( Cập nhật ngày: 15/11/2023 )

Chiều ngày 15/11/2023,  HĐND huyện Na Rì  khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp phát sinh đột xuất). Đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Mã Thị Hường – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp. Tham gia kỳ họp có các đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan.

          Kỳ họp, đã thông qua các Tờ trình, gồm: Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do Phòng Tài chính kế hoạch huyện trình bày; Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 do Phòng Tài nguyên & Môi trường trình bày; Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX do đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày.

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận và thông qua các Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX và Nghị quyết về kỳ họp thứ 14 ( kỳ họp phát sinh đột xuất) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, trên cơ sở các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, các đại biểu đã thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng, có ý nghĩa đối với Kỳ họp. Các vị đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 05 nghị quyết với sự nhất trí đồng thuận cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người Đại biểu HĐND, đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian tới. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả./.

Ngọc Oánh