Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Dư nợ ủy thác của Hội Nông dân với Ngân hàng CSXH huyện đạt hơn 121,4 tỷ đồng

( Cập nhật ngày: 18/12/2023 )

           Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã thực hiện tốt công tác ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện.

Tổng dư nợ thông qua Hội Nông dân thời điểm ngày 18/12/2023 hơn 121,4 tỷ đồng, với trên 1.700 hộ vay vốn, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phát sinh từ đầu năm đến nay giải ngân được hơn 36,6 tỷ đồng với hơn 570 lượt hộ vay, thu nợ được gần 4,2 tỷ đồng, thu lãi được hơn 7,4 tỷ đồng. Tiết kiệm Tổ vay vốn với số dư hơn 2,7 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 310 triệu đồng. Số nợ quá hạn chỉ có 48 triệu đồng, giảm  22 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04%. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện, các hộ vay vốn đã đầu tư phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Trong thời gian tiếp theo, Hội nông dân huyện tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, phấn đấu thực hiện cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao./.

Diệu Thu