Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy Quân sự huyện

( Cập nhật ngày: 16/11/2023 )

Chiều ngày 17/11/2023, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy Quân sự huyện.

Theo báo cáo của Đảng ủy Quân sự huyện có 03 Chi bộ trực thuộc với 37 đảng viên. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư; hướng dẫn của Trung ương và Huyện ủy về nâng cao chất lượng chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thân phê bình và tự phê bình được phát huy. Nội dung các cuộc họp đều được ghi vào trong biên bản và phản ánh đầy đủ các nội dung cuộc họp cũng như ý kiến thảo luận, kết luận của người chủ trì và biểu quyết của chi bộ, cấp ủy. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 09 ngày 06/06/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên. Đối với công tác Dân vận cấp ủy đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo trong công tác Dân vận hướng mạnh về cơ sở, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân đân. Đối với công tác Tuyên giáo Đảng ủy đã chỉ đạo Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện và Đảng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thông qua các kênh thông tin, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh từ cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy triển khai đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại các cuộc sinh hoạt chi bộ …

Qua kiểm tra tại Đảng ủy Quân sự huyện cho thấy, các chị bộ đều thực hiện đầy đủ các quy định về công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó còn một số tồn tại đoàn kiểm tra đã góp ý, nhắc nhở và đề nghị đơn vị cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự huyện. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của các thành viên đoàn kiểm tra đã chỉ ra; cần bám vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc nêu gương; thực hiện tốt việc ghi danh người tốt và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đ nghị Đảng ủy Quân sự huyện và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận hướng dẫn của cấp ủy, chỉ huy cấp trên cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang trong huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên trong tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…/.

Quốc Khánh